Certyfikacja

certyfikacja

Haldu Groep: certyfikacja od stóp do głów

Jako zleceniodawca chcesz zatrudniać delegowanych pracowników ze spokojem w sercu. Bezpieczeństwo i wiarygodność są najważniejsze. Dlatego też jesteśmy w pełni certyfikowani zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami. Dla zleceniodawców z branży budowlanej, technicznej i motoryzacyjnej jest to gwarancją, że pod względem fiskalno-prawnym współpraca z Haldu Groep nigdy i w żaden sposób nie doprowadzi do wszczęcia kontroli czy nałożenia grzywny przez fiskusa. Krótko mówiąc, pośrednictwo pracy zgodne z holenderskimi przepisami i regulacjami, dzięki czemu możesz naprawdę bezpiecznie i wiarygodnie korzystać z pracowników delegowanych przez Haldu Groep

SNA i NEN4400-1

Oczywiście Haldu Groep posiada znak jakości SNA bazujący na normie NEN4400-1 organizacji Stichting Normering Arbeid [Stowarzyszenie Regulacji Rynku Pracy]. W ten sposób gwarantujemy naszym zleceniodawcom, że administracja personelem w naszej firmie jest zorganizowana w sposób prawidłowy oraz że dbamy o terminowe odprowadzanie podatków i składek. Ten znak wiarygodności chroni Twoją firmę przed odpowiedzialnością za ewentualne nieuregulowane podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto zapobiegasz wysokim grzywnom za współpracę z osobami nieuprawnionymi do pracy w Holandii, o niezweryfikowanej tożsamości lub posługujących się fałszywą tożsamością. Norma NEN 4400-1 stanowi dla Ciebie jako pracodawcy-użytkownika kluczowy element, by móc być zwolnionym z odpowiedzialności jako strona korzystająca z delegowanych pracowników.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia (VCU)

VCU to skrót od Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties [Lista Kontrolna Bezpieczeństwa Organizacji Pośrednictwa Pracy]. Ta lista kontrolna stanowi obszerny kwestionariusz wykorzystywany przez agencje pracy tymczasowej jako system do analizy i skanowania. Firmy współpracujące z Haldu Groep działają w oparciu o tę listę kontrolną. To kolejny wyraz naszej wiarygodności oraz dowód tego, iż w Haldu Groep wysoko cenimy bezpieczną i zdrową pracę. Bezpieczną dla naszych pracowników i dla Ciebie.

Certified Flex Home

Fakt, iż kładziemy nacisk na prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny wynika również z tego, iż Haldu Groep w sposób prawidłowy i odpowiedzialny zajmuje się kwestiami dotyczącymi zakwaterowania swoich pracowników, którzy pracują przy projektach z dala od domu. Dobry klimat w miejscu zamieszkania przyczynia się do dobrego funkcjonowania pracownika i optymalnych wyników w pracy. To, co leży w interesie naszych pracowników, leży też w interesie Twoim i naszym. Znak jakości Certified Flex Home organizacji ABU i NBBU potwierdza, iż spełniamy normy dotyczące zakwaterowania, jak określone w Układach Zbiorowych Pracy ABU i NBBU dla pracowników tymczasowych. Oprócz tego jesteśmy poddawani okresowym kontrolom przez niezależne stowarzyszenie prowadzące nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem tych norm.

Kolejny dowód na to, że jesteśmy dla pracownika

Przedsiębiorstwa Haldu Groep są regularnie kontrolowane pod kątem właściwej realizacji i przestrzegania przepisów prawnych oraz regulacji w zakresie delegowania pracowników tymczasowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadaj pytanie poprzez formularz kontaktowy

Zobacz oferty pracy

Wszystko zawsze właściwie zorganizowane

 • Opieka indywidualna

  Od zapoznania się aż po pierwszy dzień pracy i ocenę końcową w ramach danego projektu.

 • Terminowa wypłata

  Dostajesz pieniądze co tydzień idealnie na czas.

 • Wyszkolenie specjalisty

  Haldu wyszkoli Ci na certyfikowanego specjalistę.

 • Najlepsi zleceniodawcy

  Za pośrednictwem Haldu pracujesz dla firm z najwyższej półki. To świetna sprawa dla Twojego CV!